Blog

PI75AMF – ‘Ronde van Amersfoort’

Iedere week op zondagavond kunt u mee doen met de ‘Ronde van Amersfoort’.

Stipt om 20.30 uur start rondeleider Evert (PA3AYQ) de ronde waarna de deelnemers zich in melden. Hierna komen zij na elkaar aan het woord en vertellen over de belevenissen op radio gebied van de afgelopen week.

Meestal wordt er ook een bepaalde aspect van de techniek uitgelicht, eerder zijn onder andere 5G en DAB+ besproken.

Deelname aan deze ronde kan alleen via onze VHF repeater PI3AMF

Wilt u alleen meeluisteren dan kan via deze website.

VP8PJ

Gert PA2LO, onze TOP DX-er binnen de afdeling, heeft in de morgen van 4 maart op de valreep nog een contact gelegd met de VP8PJ DX-peditie onder de call PI75AMF. We staan hierdoor op 17m in Phone in het log!

VP8PJ is  een speciale DX-peditie naar een eilanden groep op Antartica (CQ Zone: 13,  IOTA: AN-008, Locator: GC-79eh)  ten zuid-oosten van de Falkland Islanden. South-Orkney Islands telt als apart DXCC en is bij DX-ers daardoor uiterst geliefd om contact mee te hebben.

  • SE off Falkands

Verslag PACC 2020

Ook dit jaar heeft ons clubstation deelgenomen aan de PACC, vanuit Bunschoten werd gewerkt met onze speciale jubileum call PI75AMF.

We deden mee in de klasse D1 multi-operator 2 radio’s. Er zijn in totaal 1671 QSO’s gemaakt waarvan 1239 in CW en 432 in SSB. Dit aantal is goed voor 35 punten in de VERON afdelings competitie.

Als gevolg van de storm Ciara konden de antennes niet op volle hoogte uit blijven staan en zijn deze ‘s-nachts naar beneden gezet. Ondanks het slechte weer bleken de condities redelijk maar het leek wel of er weinig animo van de tegenstations was. Vooral op 20m en 40m bleef het aantal gemaakte contacten sterk achter in vergelijking met voorgaande jaren. Of hier de opkomst van FT8 op deze banden de oorzaak van is weten we niet maar het was wel erg opvallend dat er zo weinig amateurs in phone aanwezig waren. Ook onze special call PI75AMF heeft hen blijkbaar niet kunnen trekken.

Onderstaand de tabel met de verdeling van de QSO’s:

BAND CW SSB
160m 164 72
80m 399 188
40m 378 86
20m 296 86
15m 2 0
Totaal 1239 432

We zijn benieuwd of het lukt om dit jaar weer in de top 3 te eindigen. Vorig jaar vielen we door technische mankementen net buiten de prijzen met de 4e plaats. Het belangrijkste is dat de wedstrijd verder prima is verlopen en de deelnemers het naar hun zin hebben gehad.

Met dank aan de volgende amateurs die dit jaar hebben mee gedaan: Maarten (PA3EYC), Tijmen (PA3GRM), Peter (PC3M), Willem (PD0WVD), Wilko (PA3BWK), Remco (PA3FYM),  Andre (PD0AL), Randy PH4X en contestmanager Klaas (PD0ZX).

73, Frans (PC2F) 

  • SSB Station

PACC 2020

Onze eerste contest met special call PI75AMF !

8 en 9 februari deden we mee aan de PACC onder de speciale call PI75AMF.
Dit was de eerste club activatie met deze speciale roepletters.
We deden mee in klasse D1. Deze klasse is voor twee radio’s met meerdere operators en hoog vermogen (max 400W).

Station info:

SSB – Yaesu FT-5000, SPE eindtrap
Operators: Frans PC2F, Peter PC3M, Randy PH4X, Willem PD0WVD, Andre PD3AL, Klaas PD0ZX, Ron PA3DAM, Gerard PA0PIW

CW – Elecraft K3S, SPE eindtrap
Operators: Maarten PA3EYC, Tijmen PA3GRM, Wilko PA3BWK, Remco PA3FYM

Antennes:

Optibeam 17-4: 10-15-20-40m  draaibaar op de mast, max. hoogte 26 meter.

Optibeam 80-1: 80m richting oost-west op de mast, max. hoogte 33 meter.

Dipool: 160 m 2x40m met balun in de 33 meter mast met de benen ca. 120 graden hoek op twee bijzetmasten van 16m.

We gebruikten bandfilters en een combiner zodat we met beide radio’s op alle antenne’s in de lucht konden komen.
Via een antenne schakelaar kozen we per station de juiste band.

Op de contest PC’s gebruikten we N1MM+. Deze PC’s zijn via het netwerk met elkaar verbonden.

In de PACC contest van 2020 hebben 1239 CW en 432 SSB QSO’s gemaakt.

73 Frans PC2F
Voorzitter Veron Afdeling Amersfoort