Blog

PI75AMF – ‘Ronde van Amersfoort’

Iedere week op zondagavond kunt u mee doen met de ‘Ronde van Amersfoort’.

Stipt om 20.30 uur start rondeleider Evert (PA3AYQ) de ronde waarna de deelnemers zich in melden. Hierna komen zij na elkaar aan het woord en vertellen over de belevenissen op radio gebied van de afgelopen week.

Meestal wordt er ook een bepaalde aspect van de techniek uitgelicht, eerder zijn onder andere 5G en DAB+ besproken.

Deelname aan deze ronde kan alleen via onze VHF repeater PI3AMF

Wilt u alleen meeluisteren dan kan via deze website.

VERON viert 75 jaar VERON met 75 jaar VERON-dag

Op 21 oktober 2020 bestaat VERON 75 jaar. VERON is ontstaan uit het samengaan van drie verenigingen NVVR, NVIR en VUKA. Om dit feit te vieren organiseert VERON de 75 jaar VERON-dag. Daarom roept VERON alle leden op om met zoveel mogelijk leden, die speciale roepletters hebben met 75 in de prefix, om juist op deze dag uit te komen. Heb je nog geen speciale roepletters vraag deze gratis aan bij Agentschap Telecom.

75 jaar VERON-dag – Op 20 en 21 oktober 1945 wordt een amateur-radioconferentie gehouden. Met de bedoeling om de oude verenigingen N.V.V.R., N.V.I.R. en V.U.K.A. samen te voegen tot één grote landelijke vereniging met afdelingen. Daarom vergaderen op 20 oktober de hoofdbesturen van de eerste drie verenigingen. Ook de locatie van deze vergadering is bijzonder: De grote restauratiezaal van de A.V.R.O. aan de ’s-Gravelandse-weg in Hilversum. Om dit te vieren organiseert VERON de 75 jaar VERON-dag met een QSO-Party. Dus alle leden met 75 in de roepletters zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze party. Ook wij realiseren ons dat dit voor de meesten van u gewoon een werkdag is. Maar heeft u een uurtje beschikbaar? Kom dan uit met uw speciale roepletters.

Op welke banden? – De enige beperking is op welke banden je mag uitkomen. Dus HF, VHF, UHF-en-hoger. Alles binnen de gestelde eisen van je registratie.

Met welke modi – Je mag in elke mode werken waar je wilt van CW tot digimode of van phone tot ATV/DATV. Dus heb je speciale roepletters met 75 in de call doe dan mee op 21 oktober 2020.

(Bron: www.VERON.nl)

Twee 75-jarigen maken verbinding

Dat klinkt gezien de gemiddelde leeftijd van de beoefenaars van onze radiohobby als niets bijzonders. Toch ligt dat in dit geval net iets anders.

Het zal weinig mensen ontgaan zijn, maar dit jaar viert onze vereniging haar 75-ste verjaardag. Ter gelegenheid hiervan werkt onze afdeling dit jaar met de roepletters PI75AMF.

Maar onze vereniging is niet de enige die dit jaar haar diamanten jubileum viert, ook de Verenigde Naties hebben iets te vieren: in 1945 werd de eerste Algemene Vergadering van de organisatie gehouden. Deze Algemene Vergadering (the General Assembly) komt jaarlijks bijeen en is het belangrijkste overlegorgaan van de United Nations.

Zoals bij veel amateurs bekend is, heeft de United Nations een eigen club met radiozendamateurs: de United Nations Amateur Radio Club, beter bekend met haar roepletters 4U1UN. Contacten met dit station zijn gewild door landenjagers omdat 4U1UN, ondanks dat het hoofdkwartier gewoon in New York staat, als aparte DXCC geldt.

Door een grootscheepse verbouwing van het UN-gebouw was het clubstation 4U1UN enige jaren uit de lucht, maar sinds vorig jaar is de call weer regelmatig te horen. En dit jaar dus met de bijzondere roepletters 4U75UN.

Inmiddels staan er een kleine 2.000 QSO’s in het log van het station. Eén van de verbindingen, een QSO op 40 meter in phone, is een QSO met PI75AMF. Want wat is er nu mooier dan dat twee 75-jarigen samen hun jubileum vieren?

Behalve 4U75UN zijn op dit moment ook de station 4U75A, 4U75B en PA75UN actief. Deze bijzondere roepletters zijn uiteraard ook de moeite waard om te werken, maar zijn voor de DXCC-jagers minder interessant: 4U75A geldt als DXCC Oostenrijk, 4U75B als DXCC Italië en PA75UN (ter gelegenheid van het UN Internationaal Gerechtshof in Den Haag) uiteraard als Nederland.

VP8PJ

Gert PA2LO, onze TOP DX-er binnen de afdeling, heeft in de morgen van 4 maart op de valreep nog een contact gelegd met de VP8PJ DX-peditie onder de call PI75AMF. We staan hierdoor op 17m in Phone in het log!

VP8PJ is  een speciale DX-peditie naar een eilanden groep op Antartica (CQ Zone: 13,  IOTA: AN-008, Locator: GC-79eh)  ten zuid-oosten van de Falkland Islanden. South-Orkney Islands telt als apart DXCC en is bij DX-ers daardoor uiterst geliefd om contact mee te hebben.

  • SE off Falkands

Verslag PACC 2020

Ook dit jaar heeft ons clubstation deelgenomen aan de PACC, vanuit Bunschoten werd gewerkt met onze speciale jubileum call PI75AMF.

We deden mee in de klasse D1 multi-operator 2 radio’s. Er zijn in totaal 1671 QSO’s gemaakt waarvan 1239 in CW en 432 in SSB. Dit aantal is goed voor 35 punten in de VERON afdelings competitie.

Als gevolg van de storm Ciara konden de antennes niet op volle hoogte uit blijven staan en zijn deze ‘s-nachts naar beneden gezet. Ondanks het slechte weer bleken de condities redelijk maar het leek wel of er weinig animo van de tegenstations was. Vooral op 20m en 40m bleef het aantal gemaakte contacten sterk achter in vergelijking met voorgaande jaren. Of hier de opkomst van FT8 op deze banden de oorzaak van is weten we niet maar het was wel erg opvallend dat er zo weinig amateurs in phone aanwezig waren. Ook onze special call PI75AMF heeft hen blijkbaar niet kunnen trekken.

Onderstaand de tabel met de verdeling van de QSO’s:

BAND CW SSB
160m 164 72
80m 399 188
40m 378 86
20m 296 86
15m 2 0
Totaal 1239 432

We zijn benieuwd of het lukt om dit jaar weer in de top 3 te eindigen. Vorig jaar vielen we door technische mankementen net buiten de prijzen met de 4e plaats. Het belangrijkste is dat de wedstrijd verder prima is verlopen en de deelnemers het naar hun zin hebben gehad.

Met dank aan de volgende amateurs die dit jaar hebben mee gedaan: Maarten (PA3EYC), Tijmen (PA3GRM), Peter (PC3M), Willem (PD0WVD), Wilko (PA3BWK), Remco (PA3FYM),  Andre (PD0AL), Randy PH4X en contestmanager Klaas (PD0ZX).

73, Frans (PC2F) 

  • SSB Station

PACC 2020

Onze eerste contest met special call PI75AMF !

8 en 9 februari deden we mee aan de PACC onder de speciale call PI75AMF.
Dit was de eerste club activatie met deze speciale roepletters.
We deden mee in klasse D1. Deze klasse is voor twee radio’s met meerdere operators en hoog vermogen (max 400W).

Station info:

SSB – Yaesu FT-5000, SPE eindtrap
Operators: Frans PC2F, Peter PC3M, Randy PH4X, Willem PD0WVD, Andre PD3AL, Klaas PD0ZX, Ron PA3DAM, Gerard PA0PIW

CW – Elecraft K3S, SPE eindtrap
Operators: Maarten PA3EYC, Tijmen PA3GRM, Wilko PA3BWK, Remco PA3FYM

Antennes:

Optibeam 17-4: 10-15-20-40m  draaibaar op de mast, max. hoogte 26 meter.

Optibeam 80-1: 80m richting oost-west op de mast, max. hoogte 33 meter.

Dipool: 160 m 2x40m met balun in de 33 meter mast met de benen ca. 120 graden hoek op twee bijzetmasten van 16m.

We gebruikten bandfilters en een combiner zodat we met beide radio’s op alle antenne’s in de lucht konden komen.
Via een antenne schakelaar kozen we per station de juiste band.

Op de contest PC’s gebruikten we N1MM+. Deze PC’s zijn via het netwerk met elkaar verbonden.

In de PACC contest van 2020 hebben 1239 CW en 432 SSB QSO’s gemaakt.

73 Frans PC2F
Voorzitter Veron Afdeling Amersfoort